فراکسیون نسل سوم افغانستان یعنی نسل نوین، اندیشه نوین، راهبرد نوین

نویسنده: علی رضایی الهام از مزار شریف

جامعه ما بحران ها و چالشهای سیاسی،نظامی و اجتماعی فراوانی را تجربه کرده است،تجاربی تلخ و جانکاه!
آنچه که در چندین سده و نهایتا در چندین دهه اخیر رخ داده باعث گسست سیاسی و اجتماعی شده و جامعه ما را در زنجیره های کوچک قومی، سمتی، لسانی و فرهنگی محدود و محصور ساخته!

جریان های سیاسی با همین رویکردهای فوق الذکر شکل گرفته و بیش از اینکه ملت سازی را بمیان آرند ملیت سازی،رویکردهای ناسیونالیستی و زوایای کوچک تیمی/ قومی را بوجود آورده و عملا شرایط را برای وحدت و وجود ملت شدن تنگ وقید ساخته اند

اساسا بیشتر این جریان ها احساسات و عواطف ناسیونالیستی را وسیله و ابزاری برای میل و جذب عوام و سپری برای حفظ منافع خویش ساخته و در مقاطع مختلف زمانی و مکانی از آن سود جسته اند
در این تنور گرم و داغ دماگوژی فرد(سیاستمدار) به نان گرم منفعت خویش دست یافته و افراد(ملت)گرسنه و نا امید خسران پذیر بوده و خواهند بود!

لهذا اکنون در این مقطع زمانی برای رفع و دفع این آشفته بازار میطلبد تا نسل نوین و اندیشه های نوین دست بکار شوند،حلقه وصلی برای این زنجیر گسسته بوجود، نقطه وحدتی ایجاد و جریان محرکی را بنیان بگذارند تا خشت سازهء ملت سازی نهاد شود در قدم اول مشق و در پی اعمال تداوم!
حلقه ای متفکر، صادق، متعهد به ارزشهای همه ملت، مقید به قانون و حاکمیت ملی و پایبند به شرافت و کرامت انسانی!

#فراکسیون نسل سوم!
گزینه ای موثر در این میدان،نسلی که اراده دارد تا از دود و باروت بیرون شود،به روشنایی،سعادت،ترقی ،عزت، رفع و دفع مشکلات و چالشها میاندیشند و ملت شدن!
نسلی که از قید، بند و انحصارهای خورد و کوچک بیرون میشود، همه شدن را میخواهد و همه بودن را، با دیده باز و منطقی دور به فراز و فرود مینگرد و برای این ملت و کشور مبارزه میکند!!
این نقطه وصل را در یابیم!


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *