مثلث تروریستی طالبان، شبکه حقانی و داعش

نگارنده:محمدرضا”مبارز”

حوادث اخیر در ولایات پکتیا، غزنی و مساجد غور و کابل نشان میدهد که گروهک های تروریستی بعد از ملاقات بارهبر طالبان ملاهیبت الله در ولایت هلمند پیام روشن و اتحاد نامقدس بین طالبان ، شبکه ی حقانی و داعش دارد. رویکرد جنگ مثلث تروریستی بصورت کلی در بُعد نظامی و ملکی طرح ریزی و سازماندهی شده است. نخست طالبان با حمله برپایگاه های دولتی با استفاده از تاکتیک حمله موتر بمب هدف بوجود آوردن عمق فاجعه انسانی و تضعیف افکار عمومی در افغانستان را تعقیب میکنند. دوم: رهبریت شبکه ی حقانی با تبانی داعش در تلاش هدف قرار دادن مراکز دینی و مذهبی در کشور با انگیزه ی سازماندهی جنگ های مذهبی و رفتن افغانستان بطرف جنگ دراستراتژی گروهگ های تروریستی بخوبی قابل ملموس می باشد.

اکنون رهبران دولت وحدت ملی باید در راهکار مبارزه علیه تروریستان بازنگری و تغییرات بنیادی را طرح ریزی کنند. راهکارهای ذیل از جمله عواملی است که دست تروریستان را از گلوی پرخون افغانستان کوتاه خواهد کرد.

۱: در راستای جلوگیری از هرگونه رشد/ فعالیت ها و اندیشه های افراط گرایی در داخل کشور اقدام عاجل روی دست گرفته شود.

۲: تهیه امار دقیق از قربانیان غیر نظامی جهت تحریم لیست سازمان ملل از گروهگ هایی که با قربانی گرفتن از غیر نظامیان هدفی جزء وحشت و تخریب اذهان مردم ندارند.

۳: مبارزه ی تهاجمی/جنگی در برابر گروهک های تروریستی که در داخل کشور پایگاه های نظامی و مصوون ایجاد کرده اند و ادامه سیاست های تهاجمی/جنگی در برابر مراکز اصلی تروریستان در مناطق قبائلی پاکستان با حمایت از کشورهایی که حامی مبارزه علیه دهشت و ترور در منطقه و جهان هستند. اقدمات همه جانبه و بنیادین علیه فعالیت های تروریستی که ایجادکننده ی وحشت عمومی در کشور هستند در هر شرایطی و با هر انگیزه ایی اعم از سیاسی ، مذهبی ، قومی ، ایدئولوژیک با هر ماهیت و هدف دیگر قابل توجه برای ملتِ قهرمان افغانستان نیست.

ملت افغانستان به عنوان ملتِ یکپارچه در برابر پدیده ی شوم تروریسم بسیج ملی از تمام اقشار کشور اعم از علماء، دانشمندان، دانشجویان و نهادهای مدنی و ملی را میطلبد تا از نیروهای دفاعی افغانستان در نبرد خط مقدم جنگ علیه تروریسم ، حمایت های بی دریغ کنیم و با حفظ وحدت نگذاریم کشور به طرف بحران جدید در کام جنرالان پاکستانی قرار بگیرد.


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *