جنبش روشنایی و دولت افغانستان بعد از سیزدهم قوس، تعامل یا تقابل

جنبش روشنایی که بعد از حکم رسمی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از تاریخ ۲۶ سنبله سال جاری به فاز مذاکره رفت بود؛ امروز با نشر اعلامیه رسمی از تمدید این مذاکره خبر داده و گفته است که تقریبا مذاکرات به آخر رسیده بود که حکومت افغانستان تقاضای وقت اضافه کرده و با موافقه جنبش روشنایی تا سیزدهم قوس۱۳۹۶ این مذاکرات تمدید شده و جنبش روشنایی بعد از این تاریخ هیچگونه مذاکراتی نخواهد داشت.

 

اعلامیه شماره ۵۷ شورای عالی مردمی جنبش روشنایی

بنام خداوند توانا و دادگر

مردم آگاه و عدالتخواه!
چنانچه در جریان هستید، شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، پس از تعلیق تظاهرات دوم اسد ۱۳۹۶ و درخواست حکومت وحدت ملی مبنی بر گفت‌وگو در مورد مطالبات جنبش روشنایی، وارد مذاکره شد.
عدالتخواهان همچنین در جریان هستند که تاکید جنبش روشنایی همواره بر این بوده است که دو طرف ابتدا باید بر سر اصول، میکانیسم و زمان مشخص مذاکره به توافق برسند و آنگاه مذاکره بصورت رسمی آغاز شود.
توافق برسر اصول مذاکره، حدود دوماه را در بر گرفت تا سرانجام با صدور حکم رئیس جمهور اشرف غنی مذاکرات رسمی در ۲۶ سنبله رسماً آغاز شد.
در هفته‌های گذشته، اسناد و مدارک مربوط به امور فنی، بصورت همه جانبه و با توجه به منفعت اقتصادی افغانستان و منافع ملی کشور بررسی شد.
پس از بررسی اسناد، زمانی معین شده برای مذاکرات تمام شد در حالیکه مذاکرات به نتایج نهایی نرسیده بود.
بنابراین جانب حکومت خواستار تمدید رسمی زمان مذاکره الی سیزدهم قوس ۱۳۹۶ شد و با توافق هیأت دو طرف، رییس جمهور محمد اشرف غنی با صدور حکم شماره ۲۴۱۵، زمان مذاکره را تمدید کرد.

همه می‌دانیم که عدالتخواهان و اعضای جنبش روشنایی در جهان منتظر نتایج مذاکره بوده اند و در این مدت با صبر و شکیبایی شان از یک سو و پرسش و پیگیری مسولانه شان از سوی دیگر نشان دادند که بصورت قاطع و جدی برسر مطالبات و خواست‌های برحق خود ایستاده اند. 
شورای عالی مردمی جنبش روشنایی با انتشار این اعلامیه، می خواهد به تمام اعضای جنبش در داخل و خارج از کشور اطمینان دهد که با قاطعیت و جدیت تمام، برسر پیمان‌مان با شهدای میدان روشنایی و تعهد مان با مردم هستیم و داعیه جنبش روشنایی غیر قابل معامله و تعویض است. 
به اطلاع مردم عدالتخواه خود می رسانیم و همچنین به حکومت وحدت ملی یادآوری می‌کنیم که فرصت باقی مانده تا سیزدهم قوس سال جاری، آخرین میعاد برای ادامه مذاکره و توافق است و شورای عالی مردمی پس از سیزدهم قوس زمان مذاکره را تمدید نخواهد کرد و نتیجه مذاکرات هرچه که باشد، با جزئیات کامل به اطلاع مردم رسانیده خواهد شد.
شورای عالی مردمی جنبش روشنایی
۱۰عقرب ۱۳۹۶
کابل


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *