جلوگیری از یک حمله انتحاری در ولایت کاپیسا

نكته ديگر اين است كه ادامه پيشروي انصارالله و ارتش در چهار ولایت جنوبي ـ عدن، لحج، ابين و ضالع ـ و سيطره بر آنان در روزهايي كه عربستان سعودي مشغول بمباران مناطقي در شمال و غرب اين كشور بود، به خوبي بيان‌كننده آن است كه تهاجم هوايي نه تنها نتوانسته است خدشه‌اي بر حاكميت انصارالله وارد كند بلكه به پيشروي و سرعت بيشتر انصار هم منجر شده است. پيش از اين، انصارالله مايل به ورود به مناطق جنوبي يمن نبود. شرايط خاصي كه در عدن و مأرب به وجود آمد، انصار را ناگزير به حركت به سمت جنوب كرد هم‌اينك ولایت مأرب كه وسعت آن حدود ١٧ هزار كيلومتر مربع است و نزديك به ٢٤٠ هزار نفر جمعيت دارد، از سمت شمال، غرب و جنوب به محاصره ارتش و انصار درآمده است و اين آخرين منطقه‌اي است كه نيروهاي القاعده و بقاياي ميليشياي هادي بر آن تسلط دارند.

نكته ديگر اين است كه ادامه پيشروي انصارالله و ارتش در چهار ولایت جنوبي ـ عدن، لحج، ابين و ضالع ـ و سيطره بر آنان در روزهايي كه عربستان سعودي مشغول بمباران مناطقي در شمال و غرب اين كشور بود، به خوبي بيان‌كننده آن است كه تهاجم هوايي نه تنها نتوانسته است خدشه‌اي بر حاكميت انصارالله وارد كند بلكه به پيشروي و سرعت بيشتر انصار هم منجر شده است. پيش از اين، انصارالله مايل به ورود به مناطق جنوبي يمن نبود. شرايط خاصي كه در عدن و مأرب به وجود آمد، انصار را ناگزير به حركت به سمت جنوب كرد هم‌اينك ولایت مأرب كه وسعت آن حدود ١٧ هزار كيلومتر مربع است و نزديك به ٢٤٠ هزار نفر جمعيت دارد، از سمت شمال، غرب و جنوب به محاصره ارتش و انصار درآمده است و اين آخرين منطقه‌اي است كه نيروهاي القاعده و بقاياي ميليشياي هادي بر آن تسلط دارند.

نكته ديگر اين است كه ادامه پيشروي انصارالله و ارتش در چهار ولایت جنوبي ـ عدن، لحج، ابين و ضالع ـ و سيطره بر آنان در روزهايي كه عربستان سعودي مشغول بمباران مناطقي در شمال و غرب اين كشور بود، به خوبي بيان‌كننده آن است كه تهاجم هوايي نه تنها نتوانسته است خدشه‌اي بر حاكميت انصارالله وارد كند بلكه به پيشروي و سرعت بيشتر انصار هم منجر شده است. پيش از اين، انصارالله مايل به ورود به مناطق جنوبي يمن نبود. شرايط خاصي كه در عدن و مأرب به وجود آمد، انصار را ناگزير به حركت به سمت جنوب كرد هم‌اينك ولایت مأرب كه وسعت آن حدود ١٧ هزار كيلومتر مربع است و نزديك به ٢٤٠ هزار نفر جمعيت دارد، از سمت شمال، غرب و جنوب به محاصره ارتش و انصار درآمده است و اين آخرين منطقه‌اي است كه نيروهاي القاعده و بقاياي ميليشياي هادي بر آن تسلط دارند.


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *