وزارت صحت عامه، فعالیت ۹ شفاخانه خصوصی را متوقف کرد

علاوه بر اين، ارتش عربستان با حمله نظامي به بعضي از مراكز درماني، كارخانه‌هاي غذايي و اردوگاه پناهندگان افريقايي‌تبار «المرزاك» در شمال يمن كه به كشته شدن دست‌كم ٤٥ نفر از آنان منجر شد، فشار سنگيني را بر سيستم سياسي و نظامي عربستان وارد كرده است و اين خود از ناهوشياري رهبري نظامي در حملات عليه مناطق بمباران شده حكايت دارد.

نكته ديگر اين است كه ادامه پيشروي انصارالله و ارتش در چهار ولایت جنوبي ـ عدن، لحج، ابين و ضالع ـ و سيطره بر آنان در روزهايي كه عربستان سعودي مشغول بمباران مناطقي در شمال و غرب اين كشور بود، به خوبي بيان‌كننده آن است كه تهاجم هوايي نه تنها نتوانسته است خدشه‌اي بر حاكميت انصارالله وارد كند بلكه به پيشروي و سرعت بيشتر انصار هم منجر شده است. پيش از اين، انصارالله مايل به ورود به مناطق جنوبي يمن نبود. شرايط خاصي كه در عدن و مأرب به وجود آمد، انصار را نا

علاوه بر اين، ارتش عربستان با حمله نظامي به بعضي از مراكز درماني، كارخانه‌هاي غذايي و اردوگاه پناهندگان افريقايي‌تبار «المرزاك» در شمال يمن كه به كشته شدن دست‌كم ٤٥ نفر از آنان منجر شد، فشار سنگيني را بر سيستم سياسي و نظامي عربستان وارد كرده است و اين خود از ناهوشياري رهبري نظامي در حملات عليه مناطق بمباران شده حكايت دارد.

نكته ديگر اين است كه ادامه پيشروي انصارالله و ارتش در چهار ولایت جنوبي ـ عدن، لحج، ابين و ضالع ـ و سيطره بر آنان در روزهايي كه عربستان سعودي مشغول بمباران مناطقي در شمال و غرب اين كشور بود، به خوبي بيان‌كننده آن است كه تهاجم هوايي نه تنها نتوانسته است خدشه‌اي بر حاكميت انصارالله وارد كند بلكه به پيشروي و سرعت بيشتر انصار هم منجر شده است. پيش از اين، انصارالله مايل به ورود به مناطق جنوبي يمن نبود. شرايط خاصي كه در عدن و مأرب به وجود آمد، انصار را نا


اشتراک گذاري با دوستان :